Общество

Временна лична карта ще се издава до 8 работни часа след получаване на съдебно разпореждане

Издаването на временна лична карта ще става до 8 работни часа след получаването на съдебно разпореждане за отнемане на документите за самоличност, реши правителството днес. 

Целта е да се реализира правилото на чл. 68. ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс, според което в случаите на потвърждаване или налагане на мярка “забрана за напускане на България”, в съдебното производство след постановяване на присъда, на подсъдимия могат да се отнемат документите за самоличност.

Издаването на временната карта ще се извършва служебно от Дирекция “Български документи за самоличност” или областните дирекции на МВР по седалище на съда, наложил мярката.

В решението се посочва и изискването след издаване на временна карта за самоличност, структурата, която я е издала, да уведоми за това съда и лицето, на което е издадена. Предадените и отнети лични карти, както и паспортите ще се съхраняват от съответната структура на МВР, в която са регистрирани заявленията за издаване на заместващия документ.

В случаите, когато липсват някои от необходимите биометрични данни или ако от първоначалното им снемане са изминали повече от 59 месеца, при издаването на временна карта за самоличност ще се спазва общия ред за издаване – чрез явяване на  гише за административно обслужване.

В документа е посочен и редът за подмяна на временната карта за самоличност.

Последни публикации