Икономика

Зелени закони: Скандален законопроект на ВМРО дава възможност 3,7 млн. декара гори да бъдат изсечени

Скандална законодателна поправка на ВМРО отваря врата за изсичането на 3,7 милиона декара гори, алармират от неправителствената организация Зелени закони.

Кметовете на населените места и районите да могат еднолично да разрешават сеч на овощни и горски дървета в селскостопанските земи, гласи поправката в Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ), прокарвана от депутатът патриот Александър Сабанов.

По стара традиция в българския парламент скандалният текст е вкаран в заключителните разпоредби при промени в друг закон – за пчеларството

От инициативата “Зелени закони” призовават депутатите от Комисията по земеделие и храни към Народното събрание да отхвърлят законопроекта на Сабанов.

С този скандален законопроект се създава възможност за изсичането на близо 3 700 000 дка гори, залесени върху земеделски земи, или над 10% от всички български гори! Близо 1/3 от тези гори са с възраст над 50 г., а в общини като Медковец, Кнежа, Никопол и Долна Митрополия тези гори са над 50% от наличните в района. Към момента ЗОСИ (в чл. 32, ал. 2 и 3 във вр. с чл. 3) дава право на общините да разрешават единствено отсичането на отделно стоящи дървета (до 5 дървета с разрешение на кмета и над 5 дървета с разрешение на началник на управление „Земеделие”), докато отсичането на гори и на отделни дървета в горите може да се разрешава единствено от специалистите с лесовъдско образование по реда на Закона за горите и при спазване на съответните процедури по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Сега със законопроекта на ВМРО се дава право на всички кметове на общини да разрешават с един хвърчащ лист хартия по реда на ЗОСИ изсичането на голо на горите върху земеделски земи, без никаква отчетност, без контрол, без съответните лесовъдски правила на Закона за горите и без съгласувателните процедури по реда на ЗБР и ЗООС при промяна на предназначението на съществуващи гори чрез изсичането им на голо, посочват екоактивистите.

Според Зелени закони близо 2 400 000 дка или 2/3 от всички гори върху земеделски земи са собственост на общините, което прави кметовете още по-заинтересовани вместо да изискат прехвърлянето на тези гори в горски територии по реда на Закона за горите, направо да издават разрешения за изсичането им с цел реализиране на бързи печалби от дърводобива и получаване на евросубсидии за почистване на земеделски земи. Всичко това за няколко години ще доведе не само до изсичането на стотици хиляди декари гори, но и до наказателни процедури на Европейската комисия поради неспазване на европейските директиви за опазване на биоразнообразието и новите изискванията на ЕК за увеличаване на залесената площ в европейските държави.

Последни публикации