Икономика

Над 60% от фирмите са обявили доходите си пред НАП

Над 60% от фирмите са обявили приходите си пред НАП 14 дни преди настъпването на крайния срок за плащане на корпоративен данък. Над 63 000 еднолични търговци, вкл. дължащи патентен данък, и земеделските стопани, избрали да се облагат като ЕТ, вече са подали декларациите си, съобщава Националната агенция за приходите.

30 юни е крайният срок за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за извършващите дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане. Дотогава те трябва да подадат годишната си данъчна декларация и декларация образец №6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

Същият е срокът, в който фирмите декларират и плащат корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

Данъчните и осигурителни декларации и документи се подават онлайн (https://inetdec.nra.bg/) с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или квалифициран електронен подпис (КЕП). Същият е редът и за плащанията към бюджета.

Информационният център на НАП отговаря на въпроси на клиенти на телефон 0700 18 700 от 9.00 до 17.30 часа в делнични дни. Обажданията се таксуват според тарифите на съответния оператор.

Последни публикации