Икономика

Почти 60% от българите не искат еврото да смени лева

58% от българите не подкрепят въвеждането на еврото като официална валута в страната, сочи проучване, изготвено от агенция “Тренд”. Управителят на агенцията Атанас Стефанов представи данните от проучването по време на финансовия форум NEXT DIFI 2021, организиран за пета поредна година.

Проведеното през септември допитване показва, че едва 21% от сънародниците ни одобряват смяната на лева, като останалите 21% са отговорили, че не могат да преценят. 

Цели 71% от анкетираните смятат, че въвеждането на еврото ще доведе до повишаване на цените в България, а 65% са на мнение, че държавата не предоставя достатъчно информация за последиците от приемането на новата валута.

27% от запитаните смятат, че страната ни е задължена да влезе в еврозоната, но 44% не са съгласни с това заключение.

Мненията по въпроса дали страната ни ще се интегрира по-пълноценно в ЕС с въвеждането на еврото са смесени, но все пак над 40% от българите считат, че това ще се отрази по-скоро негативно на българската икономика. Само 15% са съгласни с твърдението, че присъединяването ни към еврозоната ще намали лихвите по кредитите, 46% смятат тъкмо обратното, а 39% не могат да преценят.

На въпроса „Според Вас лично как ще се промени България при приемане на еврото?“ 19% отговарят „към по-добро“, 47% „към по-лошо“, 15% смятат, че нищо няма да се промени, а останалите 19% остават без ясна позиция.

Последни публикации