Политика

“Сиела Норма” отново ще достави машините за гласуване

Дружеството “Сиела Норма” ще достави 9600 машини за гласуване. Това реши Централната избирателна комисия, която ще подпише договор с компанията в началото на новата година. 

Закупените устройства ще бъдат използвани на парламентарните избори догодина, както и на всички видове избори, за които Изборният кодекс предвижда машинно гласуване. Те трябва да са с инсталирани системен и приложен софтуер, включително и изходния код, така че да могат да се използват без намеса на доставчика.

Централната избирателна комисия трябваше да избере доставчик на машини за гласуване от две еднакви оферти – на “Сиела Норма” АД и “ЛЕКС.БГ “ЕАД, за 36 млн. лв. без ДДС (43,2 млн. лв. с ДДС). Предложенията бяха отворени за гласуване вчера. 

ЦИК избра “Сиела Норма” за изпълнител по обществената поръчка за доставка на машините за гласуване, въпреки гласувалите “против” това решение на заседанието на комисията по поръчката.

Офертата на “Сиела Норма” АД е за 32 089 190,00 лв., без ДДС, за закупуване и доставка на 9600 машини и 3 910 810,00 лв. за логистично осигуряване, обучение и обслужване. При последните проведени преговори компанията е заявила, че ще намали цената без ДДС с 1000 лв. 

“Сиела Норма” достави машините за гласуване и на предишните избори през 2019 г. 

В предишната фаза на процедурата – “предварителен подбор” участваха 8 кандидата, но двама – физическото лице Иван Величков Иванов и “Български машини за гласуване” ДЗЗД, бяха отстранени от процедурата от комисията, тъй като Иванов е участвал в процедурата и в обединението “Български машини за гласуване” ДЗЗД.

Последни публикации